24/03/2020
Koronavírus – pracovnoprávne a iné vzťahy
01/11/2018
Zápis konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra
03/07/2017
Register partnerov verejného sektora
24/10/2014
Stratou v spoločnosti sa už nevyhnete daniam alebo daňová licencia ako ďalší náklad podnikania a kedy ju (ne)platiť
13/08/2014
Uložili ste tento rok účtovnú závierku do registra účtovných závierok?

Ľudia

JB-FOTO-WEB-2

Mgr. Ján Buocik

partner, advokát

nar. 1977, zapísaný v SAK od 2000

vzdelanie:
Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika, 2000

právna prax:
od 2006 – spoločník ADVOKÁTI s.r.o.
2004 – 2006 – samostatný advokát
2000 – 2004 – advokátsky koncipient AK Hagyari, Kubovič & Partners, s.r.o.

oblasti práva: obchodné právo, občianske právo, konkurzné právo, autorské právo, pracovné právo
jazyky: anglický

MIlan Ježovica advokát

Mgr. Milan Ježovica

spolupracujúci samostatný advokát

nar. 1988, zapísaný v SAK od 2012

vzdelanie:
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2011
QSI International school Bratislava, International Baccalaureate, 2006

právna prax:
od r. 2015 – samostatný advokát,
2012 – 2015 – advokátsky koncipient ADVOKÁTI s.r.o.

oblasti práva: obchodné právo, právo obchodných spoločností, občianske právo, konkurzné právo, pracovné právo
jazyky: anglický,

Jana Kováčová advokátsky koncipient

Mgr. Jana Kováčová

advokátsky koncipient

nar. 1991, zapísaná v SAK od 2016

vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2016

právna prax:
od r. 2016 – advokátsky koncipient ADVOKÁTI s.r.o.

oblasti práva: obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, správne právo
jazyky: anglický

JUDr. Ingrida Papáčová, PhD.

advokátsky koncipient

nar. 1990, zapísaná v SAK od 2015

vzdelanie: 
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium, 2019
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, rigorózna skúška, 2015
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, magisterské štúdium, 2014

právna prax:
od r. 2021 – advokátsky koncipient ADVOKÁTI s.r.o.
2019 – 2021 – advokátsky koncipient MST PARTNERS, s.r.o.
2015 – advokátsky koncipient Studio Legale, s.r.o.

oblasti práva:  správne právo, občianske právo, pracovné právo, trestné právo
jazyky:  anglický

Hľadáme kolegov

Ak máte záujem pracovať v našom tíme alebo ako advokát/advokátsky koncipient alebo ako stážista neváhajte a napíšte nám. Radi medzi nami uvítame schopných a šikovných nových ľudí.

Naši klienti

ADVANCE INVESTMENTSBUS trade s.r.o.Cummins logoclima_studio_logo.cdrchladenie_a_klimatizacia-RGBFantasticomultiCARDSAD PrievidzaSAC.jpg